• CAST ALUMINIUM TABLE BASE ATB-405

  CAST ALUMINUM TABLE BASE ATB-405

  Materyal na Ibabang Batayan: Cast Aluminium
  Tube Material: Aluminium Dia.60X1.5 MM
  Spider Material: Cast Aluminium
  Estilo ng Base: Modern
  Tapusin: Pinahiran ng Powder
  Kulay: Magagamit ang Pagpapasadya
  Paggamit: Panlabas at Panloob
 • CAST ALUMINIUM TABLE BASE ATB-320

  CAST ALUMINUM TABLE BASE ATB-320

  Materyal na Ibabang Batayan: Cast Aluminium
  Tube Material: Aluminium Dia.60X1.5 MM
  Spider Material: Cast Aluminium
  Estilo ng Base: Modern
  Tapusin: Pinahiran ng Powder
  Kulay: Magagamit ang Pagpapasadya
  Paggamit: Panlabas at Panloob
 • CAST ALUMINIUM TABLE BASE ATB-410

  CAST ALUMINUM TABLE BASE ATB-410

  Materyal na Ibabang Batayan: Cast Aluminium
  Tube Material: Aluminium Dia.60X1.5 MM
  Spider Material: Cast Aluminium
  Estilo ng Base: Modern
  Tapusin: Pinahiran ng Powder
  Kulay: Magagamit ang Pagpapasadya
  Paggamit: Panlabas at Panloob
 • CAST ALUMINIUM TABLE BASE ATB-420

  CAST ALUMINUM TABLE BASE ATB-420

  Materyal na Ibabang Batayan: Cast Aluminium
  Tube Material: Aluminium Dia.60X1.5 MM
  Spider Material: Cast Aluminium
  Estilo ng Base: Modern
  Tapusin: Pinahiran ng Powder
  Kulay: Magagamit ang Pagpapasadya
  Paggamit: Panlabas at Panloob
 • CAST ALUMINIUM TABLE BASE ATB-426

  CAST ALUMINUM TABLE BASE ATB-426

  Materyal na Ibabang Batayan: Cast Aluminium
  Tube Material: Aluminium Dia.60X1.5 MM
  Spider Material: Cast Aluminium
  Estilo ng Base: Modern
  Tapusin: Pinahiran ng Powder
  Kulay: Magagamit ang Pagpapasadya
  Paggamit: Panlabas at Panloob
 • CAST ALUMINIUM TABLE BASE ATB-428

  CAST ALUMINUM TABLE BASE ATB-428

  Materyal na Ibabang Batayan: Cast Aluminium
  Tube Material: Aluminium Dia.60X1.5 MM
  Spider Material: Cast Aluminium
  Estilo ng Base: Modern
  Tapusin: Pinahiran ng Powder
  Kulay: Magagamit ang Pagpapasadya
  Paggamit: Panlabas at Panloob
 • CAST ALUMINIUM TABLE BASE ATB-429

  CAST ALUMINUM TABLE BASE ATB-429

  Materyal na Ibabang Batayan: Cast Aluminium
  Tube Material: Aluminium Dia.60X1.5 MM
  Spider Material: Cast Aluminium
  Estilo ng Base: Modern
  Tapusin: Pinahiran ng Powder
  Kulay: Magagamit ang Pagpapasadya
  Paggamit: Panlabas at Panloob
 • CAST ALUMINIUM TABLE BASE ATB-429L

  CAST ALUMINUM TABLE BASE ATB-429L

  Materyal na Ibabang Batayan: Cast Aluminium
  Tube Material: Aluminium Dia.60X1.5 MM
  Spider Material: Cast Aluminium
  Estilo ng Base: Modern
  Tapusin: Pinahiran ng Powder
  Kulay: Magagamit ang Pagpapasadya
  Paggamit: Panlabas at Panloob
 • CAST ALUMINIUM TABLE BASE ATB-312

  CAST ALUMINUM TABLE BASE ATB-312

  Materyal na Ibabang Batayan: Cast Aluminium
  Estilo ng Base: Klasiko
  Tapusin: Pinahiran ng Powder
  Kulay: Magagamit ang Pagpapasadya
  Paggamit: Panlabas at Panloob
 • CAST ALUMINIUM TABLE BASE ATB-C12

  CAST ALUMINUM TABLE BASE ATB-C12

  Materyal na Ibabang Batayan: Cast Aluminium
  Estilo ng Base: Klasiko
  Tapusin: Pinahiran ng Powder
  Kulay: Magagamit ang Pagpapasadya
  Paggamit: Panlabas at Panloob
 • CAST ALUMINIUM TABLE BASE ATB-312B

  CAST ALUMINUM TABLE BASE ATB-312B

  Materyal na Ibabang Batayan: Cast Aluminium
  Estilo ng Base: Klasiko
  Tapusin: Pinahiran ng Powder
  Kulay: Magagamit ang Pagpapasadya
  Paggamit: Panlabas at Panloob
 • CAST ALUMINIUM TABLE BASE ATB-412B

  CAST ALUMINUM TABLE BASE ATB-412B

  Materyal na Ibabang Batayan: Cast Aluminium
  Estilo ng Base: Klasiko
  Tapusin: Pinahiran ng Powder
  Kulay: Magagamit ang Pagpapasadya
  Paggamit: Panlabas at Panloob